Kontakt

 
 
Info

Biuro Obsługi Klienta Związku Banków Polskich

UWAGA: ZASTRZEŻENIA DOKUMENTU MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM BANKU

  • Osobiście w banku lub telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
  • Osoby, które nie mają rachunku mogą udać się do dowolnego banku przyjmującym zastrzeżenia od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków).

Biuro Obsługi Klienta ZBP

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel. 22 48 68 422
tel. 22 34 06 841
(UWAGA! To nie są numery do przyjmowania zastrzeżeń dokumentów. Aby zastrzec dokument skontaktuj się z bankiem osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 828 828 828)

bok@zbp.pl

 
 
Informacje

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Koordynator z ramienia ZBP

Centrum Procesów Bankowych i Informacji

Emilia Ożarowska – Kierownik ds. Marketingu i PR

Grzegorz Kondek – Dyrektor ds. Marketingu i PR

tel. 22 48 68 426
(UWAGA! To nie jest numer do przyjmowania zastrzeżeń dokumentów. Aby zastrzec dokument skontaktuj się z bankiem osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 828 828 828)

marketing@cpb.pl