Kontakt

 

ZASTRZEŻENIA DOKUMENTU MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE W BANKU!

Poniższe dane kontaktowe są przeznaczone wyłącznie dla klientów indywidualnych i dotyczą zapytań na temat raportów systemu „Dokumenty Zastrzeżone”:

 
Info

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta Związku Banków Polskich

ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
tel.: (22) 348 40 80
Strona www

BOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Koordynator z ramienia ZBP:

Centrum Prawa Bankowego i Informacji: tel. 022 48 68 428

marketing@cpb.pl

Emilia Ożarowska – Kierownik ds. Marketingu i PR – emilia.ozarowska@cpb.pl