Kampania DZ

 
 
Informacje

Informacje ogólne

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.

Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy – niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Kampania obejmuje promocję Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Informujemy o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Hasła Kampanii:

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku!

Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!

Informator: JAK ZACHOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU UTRATY DOKUMENTÓW?

 
 
Historia

Partnerzy

 

Patronat Honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator:

 
 
Historia

Banki

W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest oczywiście objęta tajemnicą.

Pokazane poniżej logotypy przedstawiają Sponsorów Kampanii Informacyjnej promującej System DZ. Ich szczególne potraktowanie na niniejszej stronie i w wydawanych materiałach informacyjnych jest wyrazem podziękowania ze strony Związku Banków Polskich za wkład w promocję idei zabezpieczenia nas wszystkich przed przestępstwami z wykorzystaniem cudzej tożsamości.

Partnerzy XIV etapu Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE:

System działa od 1996 roku. Do 2008 roku tylko Klienci Banków mogli dokonywać zastrzeżeń utraconych dokumentów. Dziś każdy może i powinien poinformować o zagubionych bądź skradzionych dokumentach. Coraz więcej Banków umożliwia zastrzeganie dokumentów także tym, którzy nigdy nie korzystali z usług bankowych (sprawdź aktualną listę). Oznacza to, że wejście do oddziału Banku dla wszystkich staje się najpewniejszym sposobem przed uchronieniem się od wielu przykrych konsekwencji związanych z utraceniem dokumentów.

 
 
Historia

Samorządy

Patronat nad Kampanią objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czynnie wspiera ją także Policja – we wszystkich jednostkach terenowych znajdują się plakaty i naklejki informujące o Systemie DZ – m.in. dzięki temu, w ostatnim półroczu, o połowę wzrosła liczba zastrzeganych dokumentów – i obecnie sięga już prawie 4.000 dokumentów tygodniowo.

Ze względu na bardzo ważny społecznie aspekt funkcjonowania Systemu DZ zapraszamy do współpracy wszystkie polskie gminy.

Biorąc pod uwagę zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a zwłaszcza zakres zadań wydziałów ewidencji ludności, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o włączenie się do tej niezwykle pożytecznej społecznie inicjatywy.

Współpraca opiera się na umieszczeniu w urzędach powiatowych, miejskich i gminnych (zwłaszcza w wydziałach ewidencji ludności, wydziałach praw jazdy, czyli w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców), materiałów informujących, o tym dlaczego, jak i gdzie osoby poszkodowane mogą zastrzec utracone dokumenty tożsamości. (drukowane materiały mogą zostać do Państwa przesłane ze Związku Banków Polskich; prosimy tylko o kontakt: nr telefonu i e-mail znajdą Państwo na końcu tego komunikatu).

Banery reklamowe dla Samorządów

Związek Banków Polskich opracował odpowiednie materiały informacyjne, które może otrzymać każda jednostka samorządowa w Polsce – tak, aby mogła przekazywać informacje mieszkańcom i również w taki sposób dbać o ich bezpieczeństwo.

Aby otrzymać w/w materiały informacyjne (plakaty, naklejki) prosimy o kontakt z:

Emilia Ożarowska tel.: (+48) 22 48 68 428 emilia.ozarowska@cpb.pl

 
 
Historia

Uczelnie

Do Kampanii informacyjnej Systemu DZ przyłączają się kolejne uczelnie w całym kraju. Na terenie szkół pojawiły się plakaty informacyjne, naklejki oraz ulotki. Na stronach internetowych uczelni studenci mogą zapoznać się z zasadą funkcjonowania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Studenci należą do grup najbardziej narażonych na utratę dokumentów tożsamości. Bardzo ważne jest więc, aby wiedzieli jak reagować w takich sytuacjach, żeby uniknąć szeregu przykrych konsekwencji.

Ze względu na bardzo ważny społecznie aspekt funkcjonowania Systemu DZ zapraszamy do współpracy uczelnie na terenie całego kraju. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o włączenie się do tej niezwykle pożytecznej społecznie inicjatywy.

Współpraca opiera się na umieszczeniu na terenie uczelni, materiałów informujących, o tym dlaczego, jak i gdzie poszkodowani studenci mogą zastrzec utracone dokumenty tożsamości (drukowane materiały mogą zostać do Państwa przesłane ze Związku Banków Polskich; prosimy tylko o kontakt: nr telefonu i e-mail znajdą Państwo na końcu tego komunikatu).

Bardzo cennym źródłem wiedzy dla studentów byłoby także umieszczenie stosownej informacji na stronach internetowych szkół, włącznie z banerami i linkiem do strony internetowej Kampanii Systemu DZ www.DokumentyZastrzezone.pl bądź w uczelnianych wydawnictwach.

Banery internetowe

Związek Banków Polskich opracował odpowiednie materiały informacyjne, które może otrzymać każda uczelnia. Aby otrzymać w/w materiały informacyjne (plakaty, naklejki) prosimy o kontakt z:

Emilia Ożarowska tel.: (+48) 22 48 68 428 emilia.ozarowska@cpb.pl

 
 
Multimedia

Grafika

 
 
Multimedia

Multimedia

Film promocyjny Kampanii DZ

Multimedia