Kampania DZ

 
 
Informacje

Kampania informacyjna Dokumenty Zastrzeżone

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia czy stało się to w wyniku zgubienia, czy kradzieży.

Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy – niezależnie od tego czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Kampania obejmuje promocję Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Informujemy o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Hasła Kampanii:

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku!

Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!

 
 
Historia

Partnerzy

Patronat Honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator:

W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest oczywiście objęta tajemnicą.

Pokazane poniżej logotypy przedstawiają Sponsorów Kampanii Informacyjnej promującej System DZ. Ich szczególne potraktowanie na niniejszej stronie i w wydawanych materiałach informacyjnych jest wyrazem podziękowania ze strony Związku Banków Polskich za wkład w promocję idei zabezpieczenia nas wszystkich przed przestępstwami z wykorzystaniem cudzej tożsamości.

Partnerzy XVII etapu Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE:

System działa od 1996 roku. Do 2008 roku tylko Klienci Banków mogli dokonywać zastrzeżeń utraconych dokumentów. Dziś każdy może i powinien poinformować o zagubionych bądź skradzionych dokumentach. Coraz więcej Banków umożliwia zastrzeganie dokumentów także tym, którzy nigdy nie korzystali z usług bankowych (sprawdź aktualną listę). Oznacza to, że wejście do oddziału Banku dla wszystkich staje się najpewniejszym sposobem przed uchronieniem się od wielu przykrych konsekwencji związanych z utraceniem dokumentów.

 
 
Informacje

Dlaczego warto przystąpić do Kampanii?

1. Bezpieczeństwo BANKU

Skrócenie czasu od utraty do zastrzeżenia dokumentu zmniejsza ryzyko dokonania wyłudzenia na szkodę banku i jego klientów. W sposób szczególny dotyczy to banków uczestniczących w Kampanii, gdyż ich logo pojawia się na materiałach.

2. Bezpieczeństwo i zadowolenie KLIENTÓW

Utrata dokumentów to stresująca i trudna sytuacja dla klientów. Bank uczestniczący w Systemie i Kampanii jest w tym momencie bardzo pozytywnie odbierany, jako instytucja pomagająca rozwiązać problem w praktyczny, szybki i skuteczny sposób.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku BANKU

Banki uczestniczące w Kampanii wzmacniają swój wizerunek, jako instytucje zaufania publicznego, które podejmują ponadstandardowe działania na rzecz bezpieczeństwa swoich klientów i całej gospodarki. Jest to ważny argument wspomagający działy PR w relacjach z mediami – np. w sytuacji, gdy pomimo wszystkich zabezpieczeń do wyłudzenia jednak dojdzie.

4. Niskie koszty

Dzięki wspólnemu działaniu wielu banków i instytucji, w połączeniu ze społecznym charakterem Kampanii, udaje się osiągać wielkie cele niewielkim kosztem. Składki dla uczestników uwzględniają wielkość danego banku względem pozostałych – udział w projekcie jest możliwy już od poziomu zaledwie kilku tysięcy zł rocznie.

Kampania DZ to nie tylko istotny projekt związany z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa banków i ich klientów, ale także ważne i bardzo pozytywnie odbierane przedsięwzięcie społeczne, dbające o całą gospodarkę i każdego Polaka.

Zapraszamy do KONTAKTU. Dołącz do nas!

 
 
Historia

Samorządy

Ze względu na bardzo ważny społecznie aspekt funkcjonowania Systemu DZ zapraszamy do współpracy wszystkie polskie gminy.

Biorąc pod uwagę zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a zwłaszcza zakres zadań wydziałów ewidencji ludności, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o włączenie się do tej niezwykle pożytecznej społecznie inicjatywy.

Współpraca opiera się na umieszczeniu w urzędach powiatowych, miejskich i gminnych (zwłaszcza w wydziałach ewidencji ludności, wydziałach praw jazdy, czyli w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców), materiałów informujących, o tym dlaczego, jak i gdzie osoby poszkodowane mogą zastrzec utracone dokumenty tożsamości.

W tym celu, co roku realizowana jest wysyłka pakietów materiałów informacyjnych do wszystkich jednostek terenowych Policji (ok. 1,7 tys. adresów), do Wydziałów Ewidencji Ludności w gminach i powiatach (ok. 2,8 tys. adresów) oraz do wszystkich oddziałów Federacji Konsumentów w kraju (37 adresów). Udostępniamy także PAKIET MATERIAŁÓW do zamieszczenia na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego.

 
 
Historia

Uczelnie

Ważnymi odbiorcami projektu są także studenci, którzy stanowią grupę w znacznym stopniu narażoną na problem utraty dokumentów tożsamości.

Dlatego rozpoczęto współpracę z Uczelniami, które chętnie przyłączają się do Kampanii, poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych na swoim terenie oraz na stronach internetowych. Informacje związane z utratą dokumentów tożsamości oraz funkcjonowaniem Systemu DZ są przekazywane studentom i uczniom podczas spotkań organizowanych przez Związek Banków Polskich wraz z partnerami programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Ze względu na bardzo ważny społecznie aspekt funkcjonowania Systemu DZ zapraszamy do współpracy uczelnie na terenie całego kraju. Zachęcamy do włączenia się do tej niezwykle pożytecznej społecznie inicjatywy.

Współpraca opiera się na umieszczeniu na terenie uczelni oraz stronach internetowych, materiałów informujących, o tym dlaczego, jak i gdzie poszkodowani studenci mogą zastrzec utracone dokumenty tożsamości . W tym celu udostępniamy PAKIET MATERIAŁÓW do wykorzystania w ramach działań na uczelniach.

 
 
Multimedia

Materiały do pobrania

Związek Banków Polskich opracował odpowiednie materiały informacyjne, które może otrzymać każdy bank, uczelnia czy jednostka samorządowa w Polsce.

Pobierz

 
 
Multimedia

Multimedia

Film promocyjny Kampanii DZ

 

 

Zobacz