Rekord 15-lecia w liczbie prób wyłudzeń kredytów!

 
 

24 października 2023

 
 
portfel

W III kwartale 2023 r. odnotowano aż 2.587 prób wyłudzeń kredytów. Statystycznie w tym okresie z wykorzystaniem cudzej tożsamości codziennie próbowano ukraść aż 1,1 mln zł. W ostatnim kwartale w międzybankowym Systemie DOKUMNETY ZASTRZEŻONE zastrzeżono aż 46,3 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Związek Banków Polskich opublikował 55. Raport o dokumentach infoDOK.

W okresie lipiec-wrzesień 2023 r. odnotowano 2.587 prób wyłudzeń na łączną kwotę 104,1 mln zł – dotychczasowy rekord z III kwartału 2008 roku wynosił 2.549 (łączna kwota 98,2 mln zł). Od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w ramach cyklu raportów infoDOK, udaremniono już 115,1 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,7 mld zł.

– Statystycznie mieliśmy do czynienia z 28 próbami wyłudzeń na łączną kwotę przekraczającą 1,1 mln zł. Z tak znaczną liczbą nie mieliśmy do czynienia od 15 lat. Dotychczasowy rekord z 2008 r. został pobity o około 1,5%. Wbrew pozorom takie dane mogą nieść ze sobą pozytywną dla nas wszystkich wiadomość. Widoczny od kilku lat trend wzrostowy w skuteczności „trafień” blokujących kradzież tożsamości i pieniędzy jest dla nas potwierdzeniem, że obrany przez sektor bankowy kierunek maksymalnego wzmacniania bezpieczeństwa systemów bankowych oraz wzmożenia działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa wobec naszych klientów był słuszny. W szczególności wzrost świadomości np. o potrzebie dbania o szybkie zabezpieczenie własnych danych po utracie dokumentów tożsamości potwierdzają bardzo wysokie dane o liczbie zastrzeżeń w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – powiedział Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

W Systemie DZ, który jest ogólnopolską bazą skradzionych i zagubionych dokumentów prowadzoną przez sektor bankowy w celu ochrony przed wyłudzeniami z użyciem kradzionej tożsamości, w III kwartale br. zastrzeżono 46.273 dokumenty, a ich łączna liczba wynosi obecnie ponad 2,4 mln szt.

– Wzrost bazy o 46,3 tys. szt. dokumentów to 4-ty najwyższy wynik w całej historii Raportu infoDOK (aż 63 analizowane kwartały). Każde nowe zastrzeżenie – tym bardziej skuteczne im szybciej zostanie dokonane, a czasem liczy się tu każda godzina – przekłada się na wzrost skuteczności całego systemu antyfraudowego w tym segmencie, co widać w opublikowanych dzisiaj liczbach – powiedział Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK znajduje się w dziale Raport infoDOK.

 

www.dokumentyzastrzezone.pl © ZBP. Wszystkie prawa zastrzeżone.