Zapraszamy do udziału w XV etapie Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

 
 

3 stycznia 2022

 
 
portfel

Rozpoczyna się kolejny, XV etap Kampanii Dokumenty Zastrzeżone, prowadzonej przez Związek Banków Polskich, do której zapraszane są wszystkie banki. Realizowane działania obejmą cały 2022 rok.

Celem projektu jest uświadomienie Polakom, że trzeba zastrzegać w bankach utracone dokumenty tożsamości. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży oraz czy są to dokumenty klienta któregoś z banków czy osoby, która z ich usług nigdy nie korzystała.

Projekt rozpowszechnia informacje o Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Informuje o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Kampania DZ to nie tylko istotny projekt związany z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa banków i ich klientów, ale także ważne i bardzo pozytywnie odbierane przedsięwzięcie społeczne, dbające o całą gospodarkę i każdego Polaka. 

Dotychczasowe lata działań informacyjnych doprowadziły do ponad trzykrotnego zwiększenia liczby zastrzeganych dokumentów. Szczególne podziękowania kierujemy do banków, które wspierają Kampanię (2020/2021 r.): Bank Pekao SA, Bank Ochrony Środowiska, Citi Handlowy, ING Bank Ślaski, Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Santander Bank Polska.

Zapraszamy do współpracy!