Rekordowy pierwszy kwartał – Polacy zastrzegli ponad 34 tys. dokumentów tożsamości

 
 

25 kwietnia 2019

 
 
portfel

W ostatnich trzech miesiącach br. Polacy zastrzegli ponad 34 tys. zagubionych i skradzionych dokumentów tożsamości – to najwyższy wynik I kwartału, jaki odnotowano od 2008 r. W tym samym okresie próbowano wyłudzić w bankach 1,1 tys. kredytów na łączną kwotę 63,3 mln zł – to z kolei jeden z najniższych poziomów odnotowanych od początku publikacji raportu o dokumentach infoDOK.

W I kwartale 2019 r. baza Systemu DZ wzrosła o 34 117 szt. i na koniec marca zawierała łącznie ponad 1,7 mln szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Statystycznie do bazy trafiało 379 dokumentów dziennie. Patrząc na dotychczasową historię to zdecydowanie najlepszy wynik I kwartału od 2008 roku – dotychczasowy rekord z 2017 r, został pobity o 4 090 szt., tj. o 13,6%.

– Od 11 lat razem z bankami prowadzimy społeczną Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Bardzo nas cieszy fakt, że dziś konieczność zastrzeżenia w banku skradzionego lub zagubionego dokumentu tożsamości jest dla Polaków czymś oczywistym. Serdecznie dziękujemy Policji, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i tysiącom gmin, które aktywnie włączyły się do tej akcji i razem z nami edukują mieszkańców – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

– Zauważalny wzrost liczby zastrzeżeń dokumentów w bankach przekłada się na znaczny spadek liczby przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby. Od 2008 r. dzięki Systemowi DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zablokowano 81,1 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej wartości 4,5 miliarda złotych – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2019 r. wyniosła „tylko” 63,3 mln zł. To wynik znacznie niższy od średniej kwartalnej, liczonej od 2008 r., wynoszącej 99,8 mln zł. Taki poziom wynika z tego, że m.in. odnotowano jedynie 4 próby wyłudzeń na kwotę powyżej 1 mln zł, z czego największa dotyczyła aż 18,4 mln zł i została podjęta na terenie województwa śląskiego. W badanym kwartale mieliśmy do czynienia z 1 117 próbami wyłudzeń. To jeden z najniższych wyników od początku publikacji raportu infoDOK (na 45 kwartałów objętych badaniem). Liczba ta wpisuje się w spadkowy trend widoczny od 2015 r. Po raz kolejny najwięcej prób wyłudzeń odnotowano w województwach śląskim i mazowieckim. Statystycznie, w analizowanym kwartale, dziennie podejmowano 12 prób wyłudzeń i próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 703 tys. zł.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK (I kw. 2019 r.)