Rekordowo niska liczba prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2018 r.

 
 

24 kwietnia 2018

 
 
portfel

Polacy coraz częściej zgłaszają w bankach (do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE) zgubione i skradzione dokumenty tożsamości. Dzięki temu skuteczność zapobiegania wyłudzeniom kredytów na cudze nazwisko jest coraz wyższa, a sam proceder wyłudzenia staje się coraz bardziej ryzykowny dla przestępców. Z pewnością jest to główny powód znacznego spadku liczby prób wyłudzeń kredytów, którego trend obserwujemy od 2015 r. W okresie styczeń – marzec 2018 r. podjęto jedynie 1.278 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 99,1 mln złotych.

W I kwartale 2018 r. baza Systemu DZ wzrosła o 28,7 tys. szt. i zawierała łącznie ponad 1,8 mln szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

Stale rośnie świadomość potrzeby ochrony własnej tożsamości poprzez wykorzystanie Systemu DZ. Związek Banków Polskich przykłada ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa. Stąd m.in. powołanie w ostatnim czasie Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz prowadzenie w coraz szerszym zakresie działań edukacyjnych – m.in. w programach „Nowoczesnego Zarządzania Biznesem” prowadzonego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Bankowcy dla Edukacji” koordynowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z kilkuset instytucjami, bankami i samorządami – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Wzrost liczby zastrzeżeń = spadek przestępczości. Od 2003 roku ponad czterokrotnie wzrosła liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości, jednocześnie ponad trzykrotnie spadła liczba przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby. Od 2008 r. System DZ zablokował 75,7 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej kwocie ponad 4,2 miliarda złotych – dodał Dariusz Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Konferencja prasowa ZBP – 24 kwietnia 2018 r.

***

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku – także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych. Krótka instrukcja, co trzeba zrobić:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).
  2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polce jest ich ponad 30 mln. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828: Wiele banków – Jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, w systemie 24/7.

Zobacz pełny Raport infoDOK