Bezpieczny portfel na wakacjach

 
 

28 lipca 2017

 
 

Wakacje w pełni, w pełni również okres urlopowy. W czasie wakacyjnych wyjazdów nie zapominajmy o bezpieczeństwie swojego portfela. Właśnie w tym okresie jesteśmy szczególnie narażeni na utratę lub kradzież nie tylko gotówki ale także równie ważnych dla nas dokumentów. Pamiętajmy, że gdy utracimy dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy, kartę płatniczą czy np. dowód rejestracyjny możemy stać się ofiarami przestępstwa.

Zagrożenia takiego możemy zapobiec przestrzegając kilku zasad. Poniżej przedstawiamy Państwu proste porady, które zwiększą bezpieczeństwo naszych oszczędności a także pozwolą ochronić nasze dane osobowe przed ich wyłudzeniem.

Karty na wakacje

Znacząca większość osób wyjeżdżających na wakacje zabiera ze sobą kartę płatniczą, jako wygodny i bezpieczny instrument dokonywania płatności, jak również narzędzie umożliwiające dostęp do gotówki.
 
Najprostsza reguła bezpieczeństwa, korzystając z kart płatniczych to kierowanie się zdrowym rozsądkiem. Używajmy karty w miejscach, w których korzystalibyśmy z gotówki, starajmy się unikać korzystania z karty w miejscach, w których obawialibyśmy się zapłacić gotówką.

Pamiętajmy, że karta powinna zawsze znajdować się w polu naszego widzenia. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której np. osoba z obsługi restauracji bierze od nas kartę i znika z nią na zapleczu w celu dokonania transakcji.
Nie zapisujmy numeru PIN na kartkach przechowywanych razem z kartą płatniczą, ani na samej karcie.

W przypadku wypłat z bankomatów, szczególnie za granicą, należy dokonywać takiej transakcji (o ile to możliwe) w znanych z Polski typach bankomatów. W przypadku gdy wygląd bankomatu budzi wątpliwości zrezygnujmy z wypłaty pieniędzy w takim urządzeniu i poszukajmy innego. Zawsze zasłaniajmy ręka klawiaturę na której wprowadzamy numer PIN.

W przypadku gdy bankomat nie wydał nam karty lub pieniędzy, jak również gdy otrzymana przez nas kwota różni się od kwoty którą mieliśmy wypłacić- skontaktujmy się z wydawcą karty (numer telefonu do wydawcy znajduje się na odwrocie karty płatniczej – warto ten numer zapisać)
 
Podstawową zasadą w przypadku problemów z kartą jest jak najszybszy kontakt z jej wydawcą. Również w przypadku utraty karty (kradzieży, zgubienia) konieczny jest niezwłoczny kontakt z wydawcą w celu dokonania zastrzeżenia karty. Kontakt ten ułatwi nam jednolity numer do zastrzegania kart 828 828 828 poprzez który połączymy się z naszym bankiem celem zastrzeżenia karty.

Korzystanie z bankowości elektronicznej jest bezpieczne, pod warunkiem, że pamiętajmy o trzech zasadach bezpieczeństwa:

Bezpieczny komputer  

Przede wszystkim komputer lub smartfon musi mieć zainstalowany program antywirusowy i musi on być na bieżąco aktualizowany. Należy też instalować legalne oprogramowanie. Programy niewiadomego pochodzenia, w tym ściągane za pośrednictwem programów typu Peer-to-Peer (P2P), mogą być przygotowane przez hakerów i zawierać wirusy lub szkodliwe oprogramowanie.

Dobrą praktyką jest aktualizowanie systemu operacyjnego o istotne aplikacje np. przeglądarki internetowe – hakerzy stale szukają luk w oprogramowaniu.

Bezpieczne logowanie

Unikajmy logowania się do bankowości internetowej i dokonywania płatności z komputerów znajdujących się w miejscach publicznych.

Jeśli przy logowaniu pojawią się nietypowe komunikaty, prośby o podanie danych osobowych lub dodatkowe pola z pytaniem o hasła do autoryzacji, należy natychmiast zgłosić problem do swojego Banku.

Nigdy nie należy także używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania banku. Wyszukane w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron lub stron zawierających wirusy.

Nigdy nie udostępniajmy osobom trzecim identyfikatora ani hasła dostępu. Jest on poufnym numerem nadawanym przez Bank i nie można go zmienić.

Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej

Nigdy nie należy odpowiadać na e-maile w których nadawca prosi o podanie informacji o karcie, login i hasło do bankowości elektronicznej lub numer telefonu. Nie odpowiadajmy też na wiadomości, które zapraszają do odwiedzenia strony internetowej w celu weryfikacji danych.

Pamiętajmy, że banki nigdy nie wysyłają do nas takich e-maili. Listy, wiadomości e-mail lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji. Gdy zaobserwujemy coś niepokojącego, skontaktujmy się z bankiem.

Aby dowiedzieć się wiedzieć więcej na temat bezpiecznego posługiwania się bankowością elektroniczną i kartami odwiedzaj stronę www.zbp.pl->Dla Klientów->Bezpieczny bank oraz zakładki dotyczące bezpieczeństwa na stronach banków. Tam fachowcy z zakresu bezpieczeństwa banku wyjaśniają jak uniknąć czyhających w sieci niebezpieczeństw.