Ochrona przed wyłudzeniami kredytów – rekordowy II kwartał 2015 r.

 
 

23 lipca 2015

 
 

W II kwartale 2015 r. Polacy zastrzegli rekordowo dużą liczbę kradzionych i zgubionych dokumentów – niemal 37 tysięcy nowych danych trafiło do międzybankowego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Jednocześnie w tym okrasie na cudze nazwisko próbowano wyłudzić 1 616 kredytów na łączną kwotę w wysokości „jedynie” 55,3 miliona złotych. To główne wnioski z najnowszego raportu infoDOK opublikowanego przez Związek Banków Polskich.

Związek Banków Polskich od kilkunastu lat prowadzi system do zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości. W bazie danych jest ich już niemal półtora miliona, a tylko w ostatnich trzech miesiącach do Systemu DZ trafiło 36 947 nowych danych.

kondek.grzegorz.04.100x150„Najgorszym kwartalnym wynikiem pod względem łącznej kwoty prób wyłudzeń kredytów w polskich bankach był IV kwartał 2010 r. – wtedy próbowano ukraść aż178 milionów złotych. W II kwartale 2015 r. odnotowaliśmy najniższą jak do tej pory kwotę prób wyłudzeń kredytów. Zablokowaliśmy 1 616 fałszywych wniosków kredytowych na łączną kwotę 55,3 miliona zł – to niemal o 12 mln zł mniej od dotychczasowego minimum z I kwartału br.” – podkreśla Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Dokumenty Zastrzeżone.

pietraszkiewicz.krzysztof.01.100x„Cieszymy się, że trwająca od 2008 roku społeczna Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE przynosi takie dobre rezultaty. Jest to możliwe przede wszystkim ze względu na wspólne zaangażowanie banków, Policji oraz tysięcy polskich samorządów, które informują o potrzebie zastrzegania dokumentów.” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

W ramach kampanii informacyjnej dot. dokumentów tożsamości prowadzone są również działania dot. przeciwdziałaniu przestępstwom metodą „na wnuczka”, czy „na policjanta”. Dzięki temu bankowcy mają coraz większy wkład w sukcesy policji w tym zakresie.

pietraszkiewicz.krzysztof.01.100x„Bezpieczeństwo naszych klientów to jeden z priorytetowych celów banków. Jesteśmy dumni, z tego, że udaje nam się pomagać klientom także w sytuacjach życiowych nie związanych wprost z usługami bankowymi, gdy istnieje podejrzenie, że mogą paść ofiarami tego szczególnie perfidnego rodzaju przestępstw, gdzie starsze osoby często tracą dorobek całego życia” – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz – komentując zacytowane w raporcie infoDOK przypadki współpracy pracowników banków z Policją.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła. Każdy utracony dokument – np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez System DZ, natychmiast trafia do wszystkich innych banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym Systemie.

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest nasze imię i nazwisko.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za II kwartał 2015 roku znajduje się w dziale: Raporty.