Jak pół miliarda złotych nie trafiło do złodziei?

 
 

22 lipca 2014

 
 

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, próbowano wyłudzić 7,9 tys. kredytów na łączną kwotę niemal 488 milionów złotych. System Dokumenty Zastrzeżone jest jednak coraz bardziej szczelny – tylko w II kwartale 2014 r. do banków trafiło 32,8 tys. nowych dokumentów, zgłoszonych jako kradzione lub zagubione. Związek Banków Polskich opublikował 18. edycję Raportu o dokumentach InfoDOK.

 W międzybankowym Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE znajduje się już 1,35 miliona dokumentów. Dzięki temu blokowane są np. próby wyłudzeń kredytów bankowych. W II kwartale 2014 r. zablokowano 2 182 próby na łączną kwotę 108,5 mln zł.

kondek.grzegorz.04.100x150„Mamy dobre i złe wiadomości płynące z danych z ostatnich lat. Dobra jest taka, że Polacy coraz częściej zastrzegają w bankach fakt utraty dokumentów: kiedyś do bazy zgłaszano około 40 tys. takich przypadków rocznie. Dzisiaj trzykrotnie więcej (120 tys. w 2013 roku). Świadomość dbania o swoje bezpieczeństwo w społeczeństwie rośnie. Niestety od dwóch lat rośnie także liczba prób wyłudzeń. Tym bardziej musimy dbać o swoje dane i zabezpieczać się w sytuacji, gdy wiemy, że ktoś mógł wejść w ich posiadanie.”

Grzegorz Kondek

Koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

infodok.k2.2014.wykres1.600x

pietraszkiewicz.krzysztof.01.100x„Wymiana informacji między bankami, we współpracy z Policją i innymi instytucjami i organizacjami zaowocowała powstaniem jednego z najskuteczniejszych narzędzi przeciwdziałania nieuczciwym praktykom związanym z wyłudzeniami. Jesteśmy dumni, że wspólnym wysiłkiem skutecznie ograniczamy ryzyko z tym związane. Liczba tego typu przestępstw spadła z 34 tys. w 2003 r. do 12 tys. w 2013 r.”

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła. Każdy utracony dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez System DZ, natychmiast trafia do wszystkich innych banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym Systemie.

 

pietraszkiewicz.krzysztof.01.100x

„Dzięki coraz powszechniejszej praktyce szybkiego zastrzegania utraconych dokumentów w bankach, wykorzystywanie cudzej tożsamości do wyłudzenia kredytu jest zdecydowanie trudniejsze. Pamiętajmy, że liczba oszustw poza systemem bankowym jest nadal wielokrotnie wyższa niż tych, które dotyczą samych banków. Dlatego stale rozbudowujemy bazę Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE i zachęcamy kolejne firmy i instytucje spoza sektora bankowego do korzystania z tych rozwiązań.”

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

 

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest nasze imię i nazwisko.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za II kwartał 2014 roku znajduje się na stronie internetowej: www.DokumentyZastrzezone.pl