Uderzenie w fałszywych krewnych – międzynarodowa akcja Policji

 
 

11 czerwca 2014

 
 

Policjanci z komendy stołecznej zatrzymali osoby podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw metodą na wnuczka. Działania realizowane były we współpracy z policją niemiecką. Akcja miała miejsce jednocześnie w dwóch krajach. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę, biżuterię oraz luksusowe samochody, w tym dwa Ferrari.

Decyzją Komendanta Stołecznego Policji powołana została specjalna grupa operacyjno-procesowa do przeprowadzenia czynności w postępowaniu przygotowawczym w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na szkodę osób w podeszłym wieku, działającą metoda na wnuczka. Postępowanie w tej sprawie zostało przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie powierzone w całości do dalszego prowadzenia Wydziałowi Kryminalnemu Komendy Stołecznej Policji.

Prowadzone przez policjantów czynności miały na celu likwidację zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzewani byli o liczne przestępstwa, a zakres ich działania obejmował terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Konfederacji Szwajcarskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburg.

Sprawcy doprowadzali do niekorzystnego rozporządzenia mieniem obywateli niemieckich, szwajcarskich i luksemburskich wprowadzając ich w błąd, co do swojej tożsamości, pozorując bliski stosunek pokrewieństwa z pokrzywdzoną osobą lub innej znajomości. Metoda, którą się posługiwali została potocznie określona jako oszustwo na wnuczka.

Śledztwo prowadzone przez Wydział Kryminalny Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczyło osób podejrzewanych o kierowanie grupą przestępczą tj. Arkadiusza Ł. ps. „Hoss” (46 lat), Jana K. ps. „Susek” (46 lat) oraz Adama P. ps. „Adam” (44 lata), obywateli polskich narodowości romskiej.

Wartość udokumentowanych wyłudzeń, jakich mogła dokonać grupa wynosi około 2 mln złotych.

Jednocześnie po stronie niemieckiej funkcjonariusze Policji z Hamburga pod nadzorem miejscowej prokuratury prowadzili śledztwo „lustrzane” obejmujące swoimi czynami tzw. „werbowników”, „odbieraków” oraz „kurierów”.

Wczoraj doszło do realizacji postępowań na terenie Polski oraz Niemiec.

Na terenie Polski dokonano zatrzymania „Hossa”, „Suska” oraz „Adama”. Dokonano również zatrzymania Marzeny T. (33 lata) poszukiwanej Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Prokuraturę w Hamburgu do prowadzonego tam postępowania.

Na terenie Niemiec zatrzymano 10 osób podejrzanych.

Policjanci zabezpieczyli również mienie na poczet przyszłych kar, między innymi samochody, w tym dwa Ferrari, jednego mercedesa oraz volkswagena. Ponadto zabezpieczono pieniądze: 35 tys. złotych i 16 tys. euro, a także obrazy, porcelanę oraz biżuterię, której wartość wstępnie została określona przez biegłego na około 250 tys. złotych.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym osobom zarzuty. Arkadiuszowi Ł. ps. „Hoss” 9 zarzutów, Adamowi P. ps. „Adam” 8 zarzutów oraz Janowi K. ps. „Susek” 3 zarzuty, w tym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wobec Jana K. zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. złotych, w związku ze złożeniem przez niego wyjaśnień w sprawie. Wobec Arkadiusza Ł. i Adama P. skierowano do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wczoraj sąd zastosował areszt wobec poszukiwanej ENA Marzeny T. Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania Arkadiusza Ł. i Adama P. wyznaczono na dzisiaj.

Źródło: www.policja.pl