Branżowe Koło Finansowe Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska wspiera Kampanię DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

 
 

19 marca 2014

 
 

Branżowe Koło Finansowe Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska przyłączyło się do Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Branżowe Koło Finansowe Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska ma świadomość, jak istotne jest w dzisiejszych czasach, przy dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie ekonomiczno – finansowo – prawnym. W związku tym z przyjemnością przyłączyliśmy się do kampanii dotyczącej „zastrzegania dokumentów” realizowanej przez Związek Banków Polskich. Jako audytorzy wewnętrzni jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na identyfikację ryzyk w zakresie funkcjonowania organizacji w ciągle zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie wymierne efekty i uwrażliwi społeczeństwo w Polsce na zagrożenia związane z utratą dokumentów osobistych. 

Rafał Nikodym

Koordynator Branżowego Koła Finansowego

Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

W ramach współpracy Koło wykonuje liczne działania na rzecz projektu, m.in.: mailingi do osób z Branżowego Koła Finansowego SAW IIA Polska, zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie Stowarzyszenia, do Kampanii przyłączyli się również wszyscy Koordynatorzy Kół Regionalnych w Polsce.

Więcej informacji na: www.iia.org.pl