Raport infoDOK: System zastrzegania dokumentów działa – 42% mniej prób wyłudzeń w 2012 roku!

 
 

22 stycznia 2013

 
 

W 2012 roku Polacy zastrzegli aż 114 tysięcy utraconych dokumentów, to 5% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie w ubiegłym roku 5 663 razy próbowano wyłudzić kredyty na łączną kwotę 298 milionów złotych. W porównaniu do 2011 roku, kiedy takie próby opiewały na 510 milionów złotych, stanowi to spadek o 42%. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dynamicznie rośnie i jest coraz bardziej skutecznym narzędziem przeciwdziałającym przestępstwom z wykorzystaniem skradzionych dokumentów – wynika z 12. edycji Raportu InfoDOK przygotowywanego przez Związek Banków Polskich.

W IV kwartale 2012 roku łączna kwota prób wyłudzeń wyniosła 54 miliony złotych. Ten wynik jest o 52% niższy od kwoty z analogicznego okresu z 2011 roku (113 mln zł) oraz o 67% niższy od rekordu z IV kwartału 2010 roku, kiedy to osiągnięto poziom ponad 163 milionów złotych.

Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

„W całym 2012 roku próbowano w bankach wyłudzić 5 663 kredyty. Jeszcze kilka lat temu zanotowaliśmy aż 8 806 takich prób. Spadek tej liczby wynika z tego, że przestępcy wiedzą, że wykorzystywanie cudzej tożsamości do wyłudzenia kredytu jest coraz trudniejsze. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej osób wie, że pierwszym krokiem po utracie dokumentów powinna być wizyta w banku i zastrzeżenie ich w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”

Grzegorz Kondek
Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Na koniec grudnia 2012 roku wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości wynosiła 1 173 562 sztuk. W ostatnim roku odnotowano wzrost bazy o 114 325 dokumentów, to o 5% więcej niż w 2011 roku. Codziennie do systemu trafia ponad 300 dokumentów.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

„Skuteczność Systemu DZ jest coraz większa. Spadek liczby prób wyłudzeń i ich wartości jest znaczący. Mimo to trzeba pamiętać o tym, że liczba oszustw poza systemem bankowym jest wielokrotnie wyższa niż tych, które dotyczą samych banków. To właśnie dlatego trzeba stale rozbudowywać bazę Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE i poszerzać krąg firm i instytucji z niej korzystających”

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła.Każdy utracony dokument – np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez System DZ, natychmiast trafia do wszystkich innych banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym Systemie.

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest nasze imię i nazwisko.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za IV kwartał 2012 roku znajduje się na stronie internetowej: www.DokumentyZastrzezone.pl

 

www.dokumentyzastrzezone.pl © ZBP. Wszystkie prawa zastrzeżone.