W II kwartale 2011 r. oszuści próbowali wyłudzi z banków ponad 149 mln zł!

 
 

18 sierpnia 2011

 
 

W II kwartale 2011 roku udaremniono ponad 1,8 tysiąca prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się cudzymi dokumentami tożsamości, na łączną kwotę ponad 149 milionów złotych. Średnia kwota próby wyłudzenia wyniosła aż 31,3 tysiąca złotych – takie wnioski wynikają z najnowszego „Raportu o dokumentach infoDOK”, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Ostatnie miesiące potwierdzają zjawisko, które obserwujemy od kilku kwartałów. Od 12 miesięcy utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom łącznych kwot prób wyłudzeń kredytów, przy mniejszej liczbie podejmowanych prób (w porównaniu do danych z lat 2008, 2009 oraz pierwszej połowy 2010 roku). Po rekordowo wysokich danych o próbach wyłudzeń z IV kwartału 2010 r. ostatnie trzy miesiące były nieco spokojniejsze, jednak pod względem łącznej kwoty prób wyłudzeń osiągnięto drugi wynik w historii prowadzonych badań – 149 mln złotych przy 1.831 próbach.

Konferencja prasowa ZBP

Odnotowane ponad 1,8 tysiąca prób wyłudzeń to trzeci najniższy wynik w historii badań. Do tak dobrych wyników przyczynia się stale rozwijająca się baza Dokumentów Zastrzeżonych. W minionym kwartale odnotowano wzrost bazy Systemu DZ o 26.991 dokumentów. Wielkość bazy przekroczyła tym samym milion sztuk i wyniosła dokładnie 1.000.712.

Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

„Obserwując informacje o znacznym spadku przestępczości z wykorzystaniem cudzych i sfałszowanych dokumentów podanymi przez Komendę Główną Policji mieliśmy nadzieję, na korzystny trend spadkowy w tym zakresie. Niestety na to musimy jeszcze trochę poczekać. Podobnie, jak w ostatnim kwartale 2010 r. nadal zdarza się wiele prób wyłudzeń na ogromne kwoty. Odnotowano aż pięć prób wyłudzeń na kwoty 4 miliony złotych i więcej, pośród których najwyższą był wniosek na 20,3 mln złotych (11 maja 2011 r., w woj. opolskim).

Grzegorz Kondek
Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

System DZ chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła.

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest nasze imię i nazwisko. Z tego powodu w podawanych w Raporcie InfoDOK danych o zastrzeżeniach uwzględniane są także te „dokumenty”. Samych dowodów osobistych i paszportów w bazie danych Systemu DZ znajduje się 661.201 szt.

Kradzione dokumenty wykorzystywane są nie tylko do wyłudzania kredytów, ale także do dokonywania zakupów z odroczoną płatnością, kradzieży wypożyczanych przedmiotów, podpisywania umów najmu w celu kradzieży dobytku lub unikania opłat. Dlatego tak ważne jest zastrzeganie utraconych dokumentów w banku. Dzięki temu ryzyko wyłudzenia naszych pieniędzy zostaje znacząco ograniczone, można też uniknąć wielu problemów związanych z wyjaśnieniem sprawy.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za II kwartał 2011 roku znajduje się na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Pobierz najnowszy raport infoDOK:

Zobacz pełny tekst: Raport o dokumentach „infoDOK”