Statystyki: Posługiwanie się dokumentami innej osoby.

 
 

1 lutego 2011

 
 

Według najnowszych danych Komendy Głównej Policji w 2010 roku najwięcej przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby zaobserwowano w województwach Śląskim i Mazowieckim. Jednak porównując rok 2010 do 2009 widzimy znaczny spadek przestępstw.

Postępowania stwierdzone ogółem dotyczące posługiwania się dokumentami innej osoby w Polsce zmniejszyły się w 2010 r. o 2 490 ( spadek o 13% w skali roku) w stosunku do 2009 r. W 2009 roku zostało odnotowanych 18 295 przypadków, natomiast w 2010 roku 15 805.

Postępowania stwierdzone ogółem dotyczą czynów zabronionych z art. 274, art. 275 § 1, art. 275 § 1-2 kodeksu karnego.

Więcej informacji: infoDOK – Raport o dokumentach