Pilny dowód

 
 

25 maja 2010

 
 

Osoby, które utraciły swój dowód osobisty w wyniku powodzi, otrzymają nowy dowód w pierwszej kolejności – zapewnia MSWiA. Urzędy gmin mają priorytetowo rozpatrywać wnioski od powodzian.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem dyrektorów Wydziałów Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędów Wojewódzkich zwróciło się do gmin o wydawanie priorytetowo dowodów osobistych tym, którzy w wyniku powodzi stracili swoje dokumenty.

Całość artykułu dostępna jest na stronie: www.samorzad.pap.pl