Eurobank wspiera „Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”

 
 

9 września 2009

 
 


Eurobank SA przyłączył się do ogólnopolskiej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Kampania społeczna ma na celu edukowanie Polaków o konieczności zgłaszania utraty dokumentów i zagrożeniach, jakie niesie za sobą zaniedbanie zastrzeżenia zagubionych lub ukradzionych dokumentów. Patronem kampanii Jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaangażowana jest w nią również Policja oraz Federacja Konsumentów, a także m.in. gminy, uczelnie i telekomy. W I etapie Kampanii (czerwiec – grudzień 2008 roku) osiągnięto duży sukces – wzrost liczby zgłoszonych zastrzeżeń dokumentów na poziomie aż 45%. Zaangażowanie w kampanię wpisuje się w realizowany przez Eurobank od 2 lat szeroki program edukacji finansowej konsumentów.

Zaangażowanie eurobanku w edukację finansową konsumentów

Eurobank jako pierwszy w Polsce wprowadził m.in. kredyt w 15 minut, kredyt na dowód oraz kartę kredytową wydawaną „od ręki”, w trakcie jednej wizyty w placówce.

Więcej informacji www.prnews.pl