Konferencja Prasowa: „System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni naszą tożsamość i pieniądze”

 
 

23 lipca 2009

 
 

23 lipca, w Klubie Bankowca odbyła się konferencja prasowa otwierająca III etap Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

W konferencji wzięli udział:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
 • Mariusz Sokołowski – Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji
 • Longina Lewandowska-Borówka – Rzecznik Prasowy Federacji Konsumentów
 • Dariusz Kozłowski – Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 • Grzegorz Kondek – Dyrektor ds. Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Od roku trwa społeczna Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W tym czasie o ponad połowę udało się zwiększyć ilość zastrzeganych dokumentów tożsamości, które zostały zgubione lub skradzione. Zastrzeganych jest obecnie około 15.000 szt. miesięcznie – to tak, jakby np. wszyscy mieszkańcy średniej wielkości miasta nagle zgubili swoje dokumenty!

Materiały z konferencji prasowej: pobierz.

W Centralnej Bazie Danych Systemu znajduje się ponad 1.900.000 różnych dokumentów, w tym ponad 800.000 to dokumenty tożsamości (głównie dowody osobiste, prawa jazdy i paszporty).

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni przed całym wachlarzem przestępstw. Na podstawie danych udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej wiemy, że w samym sektorze bankowym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy powstrzymano prawie 10.000 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 321 milionów złotych.

Co za te pieniądze można by zrobić? Można kupić 200 tys. zestawów komputerowych dla szkół, sfinansować roczną działalność wszystkich muzeów w Polsce, czy wybudować 2 mosty świętokrzyskie.

Dotychczasowy przebieg Kampanii i jej efekty

Jednym ze znaczących elementów Kampanii jest współpraca z Policją. Dzięki aktywnemu wsparciu Komendy Głównej i Komend Powiatowych, informacja o Systemie DZ trafia do wszystkich jednostek terenowych na terenie całego kraju, a stamtąd do każdej osoby, która zgłasza problem kradzieży dokumentów:

Mariusz Sokołowski, Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji

Od roku wspólnie utrudniamy życie przestępcom i utrudniajmy je nadal skutecznie. Pomysł Kampanii to bardzo cenna inicjatywa, a liczby zastrzeganych dokumentów pokazują, że takie działania mają sens i przynoszą wymierne efekty.

Zdarza się, że nawet dziennikarze potrafią czasem dzwonić do mnie i pytać, co mają zrobić w momencie, gdy zagubili dokumenty, kiedy być może ktoś im ukradł dokumenty i od kliku dni nie mogą ich znaleźć. Zawsze wtedy odpowiadam idź do banku i zastrzeż swój dokument. Pieniądze, które miałeś na koncie mogą być stratą niewielką w porównaniu do tego, co może zrobić człowiek, który posługuje się cudzymi dokumentami.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest bardzo potrzebny. Niektórym wydaje się, że w momencie, w którym stracą dokumenty wystarczy przyjść na Policję, albo do urzędu wystawiającego dokument, odebrać zaświadczenie i to wystarczy. Żyją w przekonaniu że są bezpieczni. My chcemy pokazać, jakie problemy związane są z tym, ile trzeba się nachodzić, aby udowodnić instytucjom, które straciły pieniądze nie z własnej winy, że ktoś posłużył się naszymi dokumentami.

Mariusz Sokołowski
Rzecznik Prasowy
Komenda Główna Policji

Kampanii patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ideę akcji licznie popierają urzędy miast i gmin w całej Polsce. Informacja o Systemie trafia wprost do Wydziałów Ewidencji Ludności wszystkich gmin. Oprócz rozpowszechnienia materiałów informacyjnych w budynkach magistratów, na miejskich portalach internetowych pojawiły się szczegółowe informacje, jak reagować w przypadku utraty dokumentów oraz linki do specjalnego portalu www.dokumentyzastrzezone.pl.

Kampanię wspierają także Uczelnie w całym kraju. Na terenie kampusów pojawiły się materiały informacyjne na temat Kampanii. Akcje wspomagają media, a także portale internetowe www.nasza-klasa.pl i www.onet.pl oraz Biuro Informacji Kredytowej, InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej oraz sieć Centrów Informacji Gospodarczej.

Dla oceny efektów Kampanii badana jest m.in. liczba wpisów w Centralnej Bazie Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Badania prowadzone są w trybie porównawczym rok do roku, gdzie sprawdzana jest liczba zastrzeganych dokumentów w poszczególnych tygodniach, miesiącach i kwartałach w latach 2007 – 2009. W I etapie Kampanii (czerwiec – grudzień 2008 roku) zanotowano wzrost zastrzeżeń na poziomie 45%. W II etapie prawie 65%, przy czym rekordowym okazał się być czerwiec 2009 r.wzrost zastrzeżeń o ponad 80%.

Wyraźny wzrost ilości zastrzeżeń można juz uznać za trwałą tendencję. Coraz większy odsetek osób ma świadomość potrzeby takiej czynności. Takie rezultaty to znakomita prognoza na kolejny, trzeci etap akcji.

III etap Kampanii

Projekt realizowany będzie w okresie lipiec – grudzień 2009. W działania poszerzające wiedzę o konieczności zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości angażują się kolejne Banki oraz powszechnie znane i szanowane instytucje oraz przedsiębiorstwa.

Od lipca 2009 roku Kampanię wspiera Federacja Konsumentów – najdłużej działająca w Europie Centralno-Wschodniej organizacja konsumencka:

„Federacja Konsumentów przyglądała się rozwojowi Kampanii z dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkań z jej organizatorami mieliśmy okazję zapoznać się m.in. z danymi dotyczącymi liczby przestępstw popełnianych z wykorzystaniem cudzych dokumentów tożsamości. Rozmiar tego typu przestępstw zaskoczył nas, bowiem w codziennej pracy naszej organizacji stykamy się wprawdzie z tym zjawiskiem, ale jego rzeczywistą skalę poznaliśmy dopiero na podstawie przedstawionych nam analiz.

Podjęliśmy decyzję o przyłączeniu się do Kampanii, ponieważ uznaliśmy, że edukacja i informacja dotycząca niewątpliwych korzyści wynikających z możliwości zastrzegania dokumentów w Systemie DZ jest niezbędna, a biorąc pod uwagę wzrost liczby zastrzeganych przez obywateli dokumentów, należy uznać, że dotychczasowa Kampania odniosła bardzo duży sukces.

Przekonał nas także fakt, iż z Systemu korzystają coraz częściej także przedsiębiorcy spoza sektora bankowego. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia Konsumenta. Często jeden dokument wystarczy, aby stać się posiadaczem telefonu komórkowego, wynająć mieszkanie, samochód. Kampania DZ jest prawdziwą kampanią społeczno-edukacyjną, w którą warto i trzeba się zaangażować” – mówi Longina Lewandowska – Borówka, Rzecznik Prasowy Federacji Konsumentów

Do Kampanii włączają się także operatorzy telefonii komórkowej. Jako pierwszy akcję informacyjną rozpocznie Plus GSM.

W Systemie DZ uczestniczą prawie wszystkie banki w Polsce. Samą akcję informacyjną aktywnie wspierają następujące banki:

 • AIG Bank
 • Bank BPH
 • Bank Pocztowy
 • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • Bank BGŻ
 • Citi Handlowy
 • Euro Bank
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Mazowiecki Bank Regionalny
 • PKO Bank Polski
 • Polbank EFG
 • Sygma Banque
 • Toyota Bank Polska

Działania prowadzone w ramach Kampanii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE z pewnością przekładają się na zwiększenie ogólnej świadomości o istnieniu Systemu DZ wśród Polaków. Funkcjonowanie Systemu DZ bezdyskusyjnie wzmacnia bezpieczeństwo wszystkich obywateli, jednocześnie chroniąc gospodarkę przed nadużyciami liczonymi w setkach milionów złotych.

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu zostały one skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w Banku, gdyż dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem!

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz banków korzystają z niego m.in. operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty powinni sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

Główne hasła Kampanii:

 • UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE W BANKU!

 • CHROŃ NAJCENNIEJSZY SKARB – SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ