Nowa strona internetowa Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

 
 

8 lutego 2008

 
 

Do Kampanii informacyjnej Systemu DZ przyłączają się kolejne uczelnie w całym kraju. Na terenie szkół pojawiły się plakaty informacyjne, naklejki oraz ulotki. Na stronach internetowych uczelni studenci mogą zapoznać się z zasadą funkcjonowania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Zmieniliśmy układ strony, treść i szatę graficzną. Nowa wersja uwzględnia Państwa dotychczasowe uwagi, systematyzuje informacje, przejrzyście przedstawia wszystkie elementy związane z funkcjonowaniem Systemu DZ.

Liczymy na Państwa opinie, czekamy na kolejne propozycje zmian i uzupełnień. Każda uwaga zostanie przeanalizowana i uwzględniona przy dalszych pracach nad portalem.

E-maile można wysyłać na adres: grzegorz.kondek@pro.onet.pl

Życzymy miłej pracy.
Zespół Marketingu CPBiI