Menu

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał komunikat w sprawie rejestracji kart pre-paid.

 

 

Przepis wskazuje dane, jakie abonent - kupujący kartę pre-paid jest obowiązany podać dostawcy usług przedpłaconych.

Działania mają na celu ograniczenie praktyki kopiowania dowodu osobistego na rzecz jego okazywania i ewentualnego spisywania danych widniejących w dowodzie w sytuacjach, gdy zezwala na to przepis prawa.

Zachęcamy do zapoznania się pełnym komunikatem GIODO