Menu

Czy często zdarzają się przypadki użycia cudzych dokumentów np. do próby wyłudzenia kredytu?

Z danych Policji z kilku ostatnich lat wynika, że przestępstwa te dotyczą aż kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie. A jest to jedynie liczba przypadków ujawnionych i oficjalnie odnotowanych w statystykach. Śmiało można powiedzieć, że takich prób jest znacznie więcej.

Coraz szersze wykorzystanie Systemu DZ, także przez innych niż banki przedsiębiorców, którzy sprawdzają dokumenty partnera biznesowego przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, przyczynia się do stopniowego spadku tej liczby.

O prawdziwych przypadkach wykorzystania utraconych dokumentów można przeczytać w dziale Prawdziwe historie.