Menu

Zgubiłem lub ukradziono mi dokumenty - co mam robić?

"Zgubiłem dokumenty", "zgubiłem dowód osobisty", "ukradli mi paszport", "zgubiłem prawo jazdy" - gdy znajdą się Państwo w takiej sytuacji należy jak najszybciej:

  1. Powiadomić oddział banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteśmy stałym Klientem (albo, gdy nie mamy konta bankowego, w Banku, który przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów - lista banków znajduje się tutaj) - tak postępujemy zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Powiadomienie polega na złożeniu wniosku o zastrzeżenie dokumentu - dyspozycja jest potrzebna aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ.
  2. Powiadomić najbliższą jednostkę policji jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i instytucji korzystających z Systemu. Na życzenie Klienta może być wydane pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

Szczegółowe informacje dla osób, które są już klientami jakiegoś banku:

Instrukcje dla osób, które nigdy nie korzystały z usług bankowych: