ANTYFRAUDOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ BANKI – Komunikat z 29 czerwca 2015 r.

 
 

27 sierpnia 2015

 
 

Szanowni Państwo,

cyfryzacja w dzisiejszych czasach dotyka niemalże każdego obszaru naszego życia. W coraz większym stopniu usługi i produkty bankowe są dostępne dla klientów również z wykorzystaniem elektronicznych kanałów zdalnych (bankowość internetowa, bankowość mobilna, bankowość telefoniczna, karty płatnicze).

W związku z tym dbając o bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez klientów banków na rachunkach bankowych banki wykonują szereg czynności związanych z monitorowaniem transakcji dokonywanych przez klientów.

W związku z tym dbając o bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez klientów banków na rachunkach bankowych banki wykonują szereg czynności związanych z monitorowaniem transakcji dokonywanych przez klientów.

Ze względu na ilość płatności elektronicznych przychodzących przez system bankowy, liczoną w milionach transakcji każdego dnia, banki wykorzystują w tym celu  zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne. Każde polecenie przelewu jest przedmiotem analizy, a transakcje budzące wątpliwości są przedmiotem dodatkowej weryfikacji np. poprzez kontakt z klientem. Jednak zanim dojdzie do weryfikacji poprawności złożonego zlecenia płatniczego i potwierdzenia transakcji, banki muszą wstrzymać ich realizację.

Część transakcji płatniczych przeprowadzanych przez klientów banków dokonywana jest z wykorzystaniem integratorów szybkich płatności. Również tego typu transakcje, ze względu na szybki transfer pieniędzy, są przedmiotem analiz prowadzonych przez banki oraz integratorów w zakresie ich poprawności. Z tych względów może dojść do opóźnienia w realizacji również tego typu zleceń płatniczych.

W związku z powyższym prosimy o zrozumienie działań podejmowanych przez banki oraz integratorów szybkich płatności w takich sytuacjach, gdyż m. in. mają one za zadanie ochronienie środków klientów przed nieautoryzowanymi transakcjami oszukańczymi.

Źródło: www.zbp.pl