Już 2 miliony zastrzeżonych dokumentów tożsamości

 
 

27 października 2020

 
 
portfel

Międzybankowa baza dokumentów zgłoszonych przez Polaków, jako skradzione lub zagubione przekroczyła 2 miliony sztuk – tym samym przestępcy nie mogą już ich wykorzystać do wyłudzeń ani innych procederów z wykorzystaniem cudzej tożsamości. Związek Banków Polskich opublikował 43. Raport o dokumentach infoDOK: tylko w III kwartale 2020 r. dzięki danym z Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zablokowano niemal 1,9 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę ponad 61 milionów zł.

W okresie lipiec-wrzesień 2020 r. baza Systemu DZ wzrosła o 44.172 szt. dokumentów i zawierała łącznie 2.007.123 szt. dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy i innych dokumentów, które potwierdzają tożsamość osób nimi się legitymujących.

W badanym kwartale odnotowano 1.888 prób wyłudzeń – to najwyższy wynik od niemal czterech lat – patrząc tylko na rok 2020 z kwartału na kwartał widać tendencję wzrostową. Za wcześnie jednak na wyciąganie daleko idących wniosków, ale na pewno będziemy sytuację obserwować. Warto podkreślić bardzo wysoką skuteczność Systemu DZ w walce z wyłudzeniami kredytów – od 2008 r. zablokowano blisko 90 tys. takich przypadków na łączna kwotę 4,9 miliarda złotych – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Codziennie do międzybankowej bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafiało aż 480 dokumentów to tak, jakby przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu co 3 minuty zastrzegano jakiś skradziony lub zagubiony dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Od trzynastu lat prowadzimy społeczną kampanię informacyjną i bardzo nas cieszy to, jak znakomite efekty udało się osiągnąć – na początku Polacy zastrzegali jedynie 83 tys. dokumentów rocznie – dziś jest to już poziom 182 tys. Jednocześnie – wg danych Policji – regularnie maleje liczba przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby. Korzystając z okazji warto zatem podziękować i wymienić kilka banków, które w szczególny sposób wspierają Kampanię: Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Santander Bank Polska S.A. – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK znajduje się w zakładce RAPORT INFODOK