Zapraszamy do udziału w XII etapie Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE!

 
 

2 stycznia 2018

 
 
portfel

Już w styczniu rozpoczyna się kolejny, XII etap Kampanii prowadzonej przez Związek Banków Polskich, do którego zapraszane są wszystkie banki. Realizowane działania obejmą cały 2018 rok.

Celem projektu jest uświadomienie Polakom, że trzeba zastrzegać w bankach utracone dokumenty tożsamości. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży oraz czy są to dokumenty klienta któregoś z banków albo osoby, która jeszcze z ich usług nigdy nie korzystała.

Kampania rozpowszechnia informacje o Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Informuje o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Dotychczasowe lata prowadzenia projektu doprowadziły do ponad trzykrotnego zwiększenia liczby zastrzeganych dokumentów.

To nie tylko istotny projekt związany z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa banków i ich klientów, ale także ważne i bardzo pozytywnie odbierane przedsięwzięcie społeczne, dbające o całą gospodarkę i każdego Polaka.

 

 

Kontakt dla Banków zainteresowanych włączeniem się do XII etapu Kampanii:

Centrum Prawa Bankowego i Informacji (przedstawiciel ZBP):
tel. (22) 48 68 428 / 426
Emilia Ożarowska
Kierownik ds. Marketingu i PR
emilia.ozarowska@cpb.pl