1997

 
 

5 listopada 2017

 
 

Uruchomienie „Systemu MIG-DZ”. Pierwsze umowy uczestnictwa między ZBP a bankami.

ZBP zleca KIR S.A. dystrybucję danych przy pomocy Systemu SYBIR i sieci 17 BRIR.

Transfer danych przy użyciu tradycyjnych nośników informacji.

Sesyjna (wymagająca 24 godzin) praca Centralnej Bazy Danych (off-line).