ATAK HACKERSKI NA BANK – Komunikat z 12 czerwca 2015 r.

 
 

27 sierpnia 2015

 
 

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się informacjami w mediach dotyczącymi ataku hackerskiego na jeden z polskich banków Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich przedstawia stanowisko w tej sprawie.

W jednym z banków odnotowano incydent, w wyniku którego doszło do kradzieży informacji poufnych związanych z użytkownikami internetowego systemu transakcyjnego. Trwają działania podjęte przez organy ścigania, których celem jest wykrycie sprawców tego incydentu. Działania podjęte przez prokuraturę i policję są bardzo intensywne. Do chwili ustalenia przez organy ścigania sprawców przestępstwa wszelkie dywagacje w tym temacie mają jedynie charakter spekulacji.

Sektor bankowy skutecznie współpracuje z policją i prokuraturą od wielu lat w zakresie ścigania przestępstw popełnianych na szkodę banków i ich klientów i dlatego jesteśmy przekonani, że ujęcie osób odpowiedzialnych za to przestępstwo i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości to tylko kwestia czasu.

Wiele systemów teleinformatycznych, których celem jest obsługa klientów, jest atakowanych każdego dnia, w tym również systemy bankowe. Przestępcy starają się uzyskać dostęp do nich i wykraść informacje w nich zgromadzone. Tak się stało kilka lat temu, kiedy przestępcy przełamali zabezpieczenia PlayStation Network i  serwisu Qriocity. Faktyczny zakres szkód nie jest znany, ale mogło dojść do wycieku nie tylko danych osobowych, ale i numerów kart kredytowych nawet 77 milionów klientów użytkowników Sony PlayStation. Innym bardzo spektakularnym przypadkiem było włamanie do EMC RSA, w wyniku którego doszło do wycieku poufnych informacji związanych z tokenami RSA SecurID. Inną formą ataku jest blokowanie dostępu do internetowych serwisów, tak się stało w Estonii w 2007 r. oraz w Polsce gdy zaatakowano serwisy Sejmu RP, Premiera RP i kilku innych instytucji rządowych i państwowych.

Dynamiczny rozwój technologii spowodował, że przestępstwa przenoszą się do świata, często nazywanego cyberprzestrzenią. Również tam mamy do czynienia z nowego typu zagrożeniami dla wszystkich sektorów gospodarki, w tym również banków. Odpowiedzią na nie jest ścisła współpraca pomiędzy bankami. Dlatego banki od wielu lat  w obszarze bezpieczeństwa nie konkurują ze sobą tylko współpracują. Każdy z banków może liczyć na wsparcie innych banków i pomoc w sytuacji gdy mamy do czynienia z przestępstwem popełnianym na szkodę klientów i ich banków.

W związku z powyższym Rada Bankowości Elektronicznej ZBP udziela i będzie udzielała wsparcia swoim Członkom, gdyż banki jako podmioty profesjonalne, a jednocześnie instytucje zaufania publicznego będą dokładały należytej staranności m. in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środkom finansowym zgormadzonym przez klientów i zdeponowanym w bankach.

Należy przy tym zaznaczyć, że pieniądze klientów ulokowane w bankach zawsze były, są i będą bezpieczne, gdyż oprócz podejmowanych przez banki działań, również tych z udziałem organów ścigania, funkcjonują rozwiązania prawne, które gwarantują klientom banków bezpieczeństwo zdeponowanych przez nich środków finansowych.

Jednocześnie Rada Bankowości Elektronicznej ZBP zaleca klientom bieżącą aktualizację informacji nt. bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym z bankowości internetowej. Aktualne informacje na temat bezpieczeństwa transakcji elektronicznych znajdują się w internetowych serwisach transakcyjnych banków oraz na stronie internetowej Związku Banków Polskich www.zbp.pl w dziale „Dla Klientów” -> „Bezpieczny bank”. Są tam dostępne informacje nt. aktualnych zagrożeń dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz poradniki jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej, kart płatniczych oraz bankowości telefonicznej.

Klienci banków korzystając z bankowości internetowej, jeśli będą mieli do czynienia z sytuacją nietypową lub budzącą niepokój, powinni bezzwłocznie skontaktować się z bankiem za pośrednictwem infolinii lub placówki bankowej, który udzieli pomocy i niezbędnego wsparcia. Warto na bieżąco aktualizować swoją wiedzę w tym obszarze, gdyż bezpieczeństwo pieniędzy zdeponowanych na rachunkach bankowych z dostępem przez internet w dużej mierze zależy od naszego zachowania.

Źródło: www.zbp.pl

 

www.dokumentyzastrzezone.pl © ZBP. Wszystkie prawa zastrzeżone.