Kampania „Dokumenty Zastrzeżone” (film)

 
 

20 lutego 2013

 
 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Katowiccy policjanci wspierają aktywnie ogólnopolską kampanię informacyjną systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. O skutkach nie zgłoszenia utraty dokumentu przekonała się mieszkanka Katowic gdy do drzwi jej mieszkania zapukał komornik…

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

ZGUBIONE DOKUMENTY MOŻNA ZASTRZEGAĆ WYŁĄCZNIE W BANKACH – OKOŁO 22.000 PLACÓWEK W CAŁYM KRAJU (nie trzeba nawet mieć konta bankowego):

  1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.

  2. Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).

  3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Źródło: www.katowice.slaska.policja.gov.pl