Raport infoDOK: Spada liczba prób wyłudzeń kredytów!

 
 

26 lipca 2012

 
 

W II kwartale 2012 roku odnotowano jedynie 1 334 próby wyłudzeń. To najmniejszy wynik w historii badań prowadzonych od 2008 roku. Jest to wynik aż o 45% niższy niż ten zanotowany w najgorszym pod tym względem III kwartałem 2008 roku – wynika z najnowszej edycji raportu InfoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich

Pierwsze półrocze 2012 roku pokazuje, że prób wyłudzeń jest coraz mniej. Miniony kwartał był kolejnym, w którym odnotowano spadek zarówno prób jak i łącznej kwoty wyłudzeń. Udaremnionych prób było 1 134, na łączną kwotę 59,9 miliona złotych. Dla porównania w pierwszym kwartale te wskaźniki wynosiły odpowiednio 1 422 i aż 85,7 miliona złotych.

Konferencja prasowa w dn. 26.07.2012 r.

Przyczyną coraz niższej liczby przestępstw z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów jest coraz szczelniejszy system dokumentów zastrzeżonych. Baza sukcesywnie rośnie. Tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy powiększył się o ponad 55 tysięcy dokumentów. Na koniec czerwca 2012 r. wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ, z dokumentami, które w powszechnym obrocie służą do potwierdzania tożsamości wynosi 1 116 385 sztuk. Tempo rozbudowy bazy w ostatnich miesiącach było jednym z najwyższych od początku jej powstania.

Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

„Z naszego punktu widzenia, kluczowe jest to, że działania podejmowane w ramach kampanii Dokumenty Zastrzeżone są skuteczne. Spadająca liczba prób i kwoty wyłudzeń są najlepszym tego potwierdzeniem. Mimo, że utrata dokumentów nie jest dla nikogo przyjemna, nie musi oznaczać strat materialnych. Kluczowe jest jak najszybsze zastrzeżenie dokumentu.”

Grzegorz Kondek
Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Łączna liczba i kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

Inne wskaźniki również są coraz lepsze. Odnotowano jedynie 3 próby wyłudzeń na bardzo wysokie kwoty powyżej miliona złotych – dla porównania w analogicznym kwartale z 2011 r. takich prób było aż 25. Najwyższa zanotowana kwota osiągnęła poziom 3,6 mln zł (woj. dolnośląskie). To prawie 6 razy mniej niż przed rokiem, kiedy to osiągnięto kwotę 20,3 mln zł (woj. opolskie).

Podział prób wyłudzeń według województw nie powinien być niespodzianką. Najwięcej prób zanotowano na Śląsku i Mazowszu, gdzie mieszka najwięcej osób i jest najwięcej placówek bankowych. Najmniej udaremnionych wyłudzeń notuje się stale na tzw. ścianie wschodniej, w minionym kwartale na Podlasiu.

Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

„Współpraca banków i organów ścigania w przeciwdziałaniu przestępstwom to nie tylko program dokumenty zastrzeżone. Na uwagę zasługuje, wyróżniona tytułem „akacja społeczna 2011 roku” kampania przeciwdziałająca wyłudzeniom dokonywanych metodą na wnuczka.”

Grzegorz Kondek
Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE przy Związku Banków Polskich, chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty (zagubienie lub kradzież). Każdy, kogo spotka taka sytuacja powinien natychmiast zastrzec dokumenty w swoim banku lub w innym, który przyjmuje zastrzeżenia także od osób, które nie są jego klientami (aktualna lista jest zawsze na www.DokumentyZastrzezone.pl). System zastrzeżeń ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła.

Konferencja prasowa w dn. 26.07.2012 r.

Cudze dokumenty wykorzystywane są m.in do wyłudzania kredytów, do dokonywania zakupów na raty, kradzieży wypożyczanych przedmiotów, podpisywania umów najmu w celu kradzieży dobytku lub unikania opłat. Dlatego tak ważne jest zastrzeganie utraconych dokumentów w banku. Dzięki temu ryzyko wyłudzenia zostaje znacząco ograniczone. Unika się także wielu problemów związanych z wyjaśnianiem sprawy w banku, czy w sądzie.

Najnowsze wydanie Raportu o dokumentach InfoDOK, za II kwartał 2012 roku znajduje się tutaj