20 lat Centrum Prawa Bankowego i Informacji

 
 

20 lutego 2012

 
 

20 lutego 2012 r. mija dokładnie dwadzieścia lat od utworzenia Spółki. To dwie dekady naszej intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości, a tym samym dla całej gospodarki. Jako spółka instytucjonalna polskiego sektora bankowego, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy bezpośrednio uczestniczyć w wielkiej sprawie budowy nowej rzeczywistości i jakości tego sektora.

W miarę jak zmieniał się i krzepł model instytucjonalny i potencjał kapitałowy oraz produktowy sektora bankowego, czy szerzej rzecz ujmując usług finansowych w Polsce, zmieniały się priorytety naszych działań. Niezmienne pozostawały jednak cele strategiczne tj. budowa zaufania, działanie na rzecz bezpieczeństwa obrotu, eliminowanie czynników ryzyka, kształtowanie tendencji rozwojowych rynku.

Stale pracujemy nad rozwojem działalności, otwieramy się na nowe środowiska oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą nieustanny rozwój technologiczny i funkcjonalny rynku. Proces ewoluowania Spółki był odbiciem tendencji i zjawisk na rynku, jednocześnie wynikał ze współkształtowania jego rozwoju w poszczególnych segmentach.

Dziś prowadzimy bardzo szeroką działalność, obejmującą m.in. sferę legislacyjną i specjalistycznych ekspertyz i opinii prawnych, organizacji szkoleń, seminariów i konferencji, rozwój Systemów Wymiany Informacji ZBP, wydawanie specjalistycznych pism branżowych i prowadzenie portalu internetowego www.aleBank.pl, a także ogólnopolskiej sieci Centrów Informacji Gospodarczej.

Jednocześnie z jubileuszem Spółki świętujemy 20-lecie „Miesięcznika Finansowego BANK”, 10-lecie Miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” oraz 5-lecie kwartalnika „Europejski Doradca Samorządowy”.

Zapraszamy Państwa do regularnego powracania na nasze strony internetowe oraz do lektury pism wydawanych przez Wydawnictwo CPBiI. W ciągu kolejnych tygodni i miesięcy publikować będziemy artykuły opisujące naszą działalność, wpisaną w niezwykle ciekawy kontekst przemian ostatniego 20-lecia.

W ramach obchodów jubileuszowych już dziś zapowiedzieć chcemy wyjątkowe wydarzenie – jedno z największych spotkań środowiska bankowego i finansowego w tym roku. W jednym dniu, w jednym miejscu, pod wspólnym hasłem „HORYZONTY BANKOWOŚCI”, odbędzie się kilkanaście debat, spotkań i konferencji, w których udział wezmą główni przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych, oraz środowisk naukowych.

Wydarzenie będzie okazją do rozmów o bankowości w rozwoju gospodarczym oraz o miejscu i roli firm infrastrukturalnych w budowaniu nowoczesnych rozwiązań dla branży finansowej. Będzie to wyjątkowe forum wymiany myśli i poglądów, które zgromadzi łącznie kilka tysięcy osób pracujących dla rozwoju polskiej bankowości. Dzień ten będzie także okazją do przybliżenia młodzieży, jak z pomocą banku można pomnażać swoje oszczędności i lokować je w przyszłości w działania biznesowe.

„Horyzonty Bankowości” odbędą się 5 czerwca 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik, a zakończone zostaną Uroczystą Galą połączoną z debatą strategiczną, ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród Rankingu 50-ciu Największych Banków w Polsce oraz nagród XIV edycji Konkursu Dziennikarskiego im. Mariana Krzaka.