Zastrzeż utracony dokument w Banku BPH

 
 

27 listopada 2009

 
 

Bank BPH wprowadził do oferty możliwość zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości także przez osoby niebędące jego klientami.

Za wprowadzenie danych do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE bank nie pobiera opłat.

Według stanu na 20 listopada 2009 roku w systemie jest zastrzeżonych ponad 840 tysięcy dokumentów tożsamości, z czego około 41 tysięcy to zastrzeżenia dokonane w oddziałach Banku BPH. Każdego dnia zastrzegamy średnio 9 dokumentów, a 3 usuwamy z systemu – należy bowiem pamiętać, że jest to zasób informacyjny aktualizowany na bieżąco, niemalże w czasie rzeczywistym.

Bank BPH umożliwia swoim klientom zastrzeganie zgubionych dokumentów tożsamości już od kilku lat. Bardzo cieszy fakt, że teraz każda osoba, nie tylko klient naszego banku, która stała się ofiarą kradzieży dokumentów lub je zgubiła, może zabezpieczyć numery seryjne dokumentu w oddziale Banku BPH. Informacja ta niemalże natychmiast zostanie przekazana z Centralnej Bazy Danych Systemu DZ i trafia do pozostałych podmiotów uczestniczących w systemie.

Jest to bardzo istotne dla bezpieczeństwa każdego z nas, dzięki temu możemy bowiem uniknąć szeregu przykrych konsekwencji utraty dokumentów

Paweł Bandurski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Bank BPH

Bank BPH już od ponad roku uczestniczy w zainaugurowanej przez Związek Banków Polskich społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, której celem jest informowanie o potrzebie zgłaszania zgubienia lub kradzieży dokumentów tożsamości nie tylko na Policji, ale również w banku. System DZ chroni przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu skradzionych i zgubionych dokumentów. Korzystają z niego podmioty, które w swojej działalności sprawdzają tożsamość klientów. Oprócz banków są to więc między innymi pośrednicy finansowi, agencje nieruchomości, fundusze pożyczkowe i doręczeniowe, firmy leasingowe, ale również firmy kurierskie, kancelarie prawne i notarialne, hotele, dostawcy internetu, operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej, sklepy internetowe czy różnego rodzaju wypożyczalnie.

Działania komunikacyjne w ramach kampanii informacyjnej są prowadzone pod hasłem „Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość” i już przyczyniły się do 48% wzrostu liczby zastrzeganych dokumentów, które w ten sposób wyeliminowano z obrotu po kradzieży, zagubieniu czy sfałszowaniu. Uszczelniamy tym samym system ograniczania wykorzystywania cudzej tożsamości do dokonywania oszustw oraz wzmacniamy bezpieczeństwo i rzetelność w sektorze usług.

Organizatorem kampanii jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy Związku Banków Polskich. Patronat nad kampanią objęły Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Federacja Konsumentów, w akcji aktywnie uczestniczy również policja. Lista banków biorących udział w kampanii oraz więcej informacji o samej akcji są dostępne na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl


Żródło: Bank BPH.