Statystyki przestępstw oraz wielkość bazy Systemu DZ

 
 

4 września 2009

 
 


16 września 2009 portal samorządowy www.regioportal.pl dołączył do Kampanii Informacyjnej DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Na wykresach widoczny jest znaczny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów w stosunku do ubiegłych lat. W czerwcu 2009 wzrost wyniósł aż 82,4%.

Widoczny jest także zdecydowany spadek liczby posługiwania się dokumentem innej osoby oraz podrabiania dokumentów tożsamości.

Wykresy pokazują skuteczność Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz są dowodem na to, że działania promujące System przynoszą bardzo zadowalające efekty.