Uczelnie wspierają Kampanię Systemu DZ

 
 

30 marca 2009

 
 

Do Kampanii informacyjnej Systemu DZ przyłączają się kolejne uczelnie w całym kraju. Na terenie szkół pojawiły się plakaty informacyjne, naklejki oraz ulotki. Na stronach internetowych uczelni studenci mogą zapoznać się z zasadą funkcjonowania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Studenci należą do grup najbardziej narażonych na utratę dokumentów tożsamości. Bardzo ważne jest więc, aby wiedzieli jak reagować w takich sytuacjach, żeby uniknąć szeregu przykrych konsekwencji.

Jako pierwsza do Kampanii włączyła się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zaraz po niej aktywne wsparcie okazały:

 

Trwają rozmowy z kolejnymi uczelniami w całej Polsce.