Menu

Partnerzy

PartnerzyKampanię wspierają m.in.:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Policja
  • Federacja Konsumentów
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji objęło Patronat Honorowy nad Kampanią Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

W ramach współpracy przy Kampanii, w jednostkach terenowych Policji znajdują się plakaty, ulotki i naklejki informujące o Systemie DZ. Materiały są na bieżąco dystrybuowane przez Komendy Powiatowe, które w ramach własnej sieci dystrybucji przekazują je do podległych jednostek terenowych.Jednocześnie na stronach internetowych poszczególnych komend znajdują się informacje o Systemie, linki i banery odsyłające na portal Kampanii.

Fragment wypowiedzi Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji:

„(…)  wspólnie utrudniamy życie przestępcom i utrudniajmy je nadal skutecznie. Pomysł Kampanii to bardzo cenna inicjatywa, a liczby zastrzeganych dokumentów pokazują, że takie działania mają sens i przynoszą wymierne efekty.

Zdarza się, że nawet dziennikarze potrafią czasem dzwonić do mnie i pytać, co mają zrobić w momencie, gdy zagubili dokumenty, kiedy być może ktoś im ukradł dokumenty i od kliku dni nie mogą ich znaleźć. Zawsze wtedy odpowiadam  idź do banku i zastrzeż swój dokument. Pieniądze, które miałeś na koncie mogą być stratą niewielką w porównaniu do tego, co może zrobić człowiek, który posługuje się cudzymi dokumentami.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest bardzo potrzebny. Niektórym wydaje się, że w momencie, w którym stracą dokumenty wystarczy przyjść na Policję, albo do urzędu wystawiającego dokument, odebrać zaświadczenie i to wystarczy. Żyją w przekonaniu że są bezpieczni. My chcemy pokazać, jakie problemy związane są z tym, ile trzeba się nachodzić, aby udowodnić instytucjom, które straciły pieniądze nie z własnej winy, że ktoś posłużył się naszymi dokumentami.”

Mariusz Sokołowski
Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji

 

Patronat nad Kampanią Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE objęła Federacja Konsumentów. Jest to najstarsza w Europie  Centralno-Wschodniej organizacja konsumencka.
Wybrane działania:

  • oficjalny patronat
  • wspólne komunikaty prasowe
  • rozesłanie materiałów Dokumenty Zastrzeżone do wszystkich działów Federacji Konsumenta

Fragment wypowiedzi Rzecznika Federacji Konsumenta:
„Federacja Konsumentów przyglądała się rozwojowi Kampanii z dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkań z jej organizatorami mieliśmy okazję zapoznać się m.in. z danymi dotyczącymi liczby przestępstw popełnianych z wykorzystaniem cudzych dokumentów tożsamości. Rozmiar tego typu przestępstw zaskoczył nas, bowiem w codziennej pracy naszej organizacji stykamy się wprawdzie z tym zjawiskiem, ale jego rzeczywistą skalę poznaliśmy dopiero na podstawie przedstawionych nam analiz.  
Podjęliśmy decyzję o przyłączeniu się do Kampanii, ponieważ uznaliśmy, że edukacja i informacja dotycząca niewątpliwych korzyści wynikających z możliwości zastrzegania dokumentów w Systemie DZ jest niezbędna, a biorąc pod uwagę wzrost liczby  zastrzeganych przez obywateli dokumentów, należy uznać, że dotychczasowa Kampania odniosła bardzo duży sukces.
Przekonał nas także fakt, iż z Systemu korzystają coraz częściej także przedsiębiorcy spoza sektora bankowego. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia Konsumenta. Często jeden dokument wystarczy, aby stać się posiadaczem telefonu komórkowego, wynająć mieszkanie, samochód. Kampania DZ jest prawdziwą kampanią społeczno – edukacyjną, w którą warto i trzeba się zaangażować.”

Longina Lewandowska – Borówka
Rzecznik Prasowy Federacji Konsumentów

 

 

Do Kampanii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE przyłączył się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacje o projekcie są prezentowane w postaci ulotek, plakatów oraz filmów reklamowych w około 375 oddziałach.