Menu

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, ...

Czytaj więcej

Utracony dowód osobisty potencjalnym problemem na średnio 30 tysięcy złotych?

W II kwartale 2017 r. z wykorzystaniem cudzej tożsamości próbowano wyłudzić 1631 kredytów na łączną ...

System DZ dla Przedsiębiorców

Aby zastrzec utracone dokumenty prosimy zapoznać się z informacją: Zgubiłem lub ukradziono mi dokume...

Partnerzy

PartnerzyKampanię wspierają m.in.:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Policja
  • Federacja Konsumentów
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji objęło Patronat Honorowy nad Kampanią Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

W ramach współpracy przy Kampanii, w jednostkach terenowych Policji znajdują się plakaty, ulotki i naklejki informujące o Systemie DZ. Materiały są na bieżąco dystrybuowane przez Komendy Powiatowe, które w ramach własnej sieci dystrybucji przekazują je do podległych jednostek terenowych.Jednocześnie na stronach internetowych poszczególnych komend znajdują się informacje o Systemie, linki i banery odsyłające na portal Kampanii.

Fragment wypowiedzi Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji:

„(…)  wspólnie utrudniamy życie przestępcom i utrudniajmy je nadal skutecznie. Pomysł Kampanii to bardzo cenna inicjatywa, a liczby zastrzeganych dokumentów pokazują, że takie działania mają sens i przynoszą wymierne efekty.

Zdarza się, że nawet dziennikarze potrafią czasem dzwonić do mnie i pytać, co mają zrobić w momencie, gdy zagubili dokumenty, kiedy być może ktoś im ukradł dokumenty i od kliku dni nie mogą ich znaleźć. Zawsze wtedy odpowiadam  idź do banku i zastrzeż swój dokument. Pieniądze, które miałeś na koncie mogą być stratą niewielką w porównaniu do tego, co może zrobić człowiek, który posługuje się cudzymi dokumentami.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest bardzo potrzebny. Niektórym wydaje się, że w momencie, w którym stracą dokumenty wystarczy przyjść na Policję, albo do urzędu wystawiającego dokument, odebrać zaświadczenie i to wystarczy. Żyją w przekonaniu że są bezpieczni. My chcemy pokazać, jakie problemy związane są z tym, ile trzeba się nachodzić, aby udowodnić instytucjom, które straciły pieniądze nie z własnej winy, że ktoś posłużył się naszymi dokumentami.”

Mariusz Sokołowski
Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji

 

Patronat nad Kampanią Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE objęła Federacja Konsumentów. Jest to najstarsza w Europie  Centralno-Wschodniej organizacja konsumencka.
Wybrane działania:

  • oficjalny patronat
  • wspólne komunikaty prasowe
  • rozesłanie materiałów Dokumenty Zastrzeżone do wszystkich działów Federacji Konsumenta

Fragment wypowiedzi Rzecznika Federacji Konsumenta:
„Federacja Konsumentów przyglądała się rozwojowi Kampanii z dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkań z jej organizatorami mieliśmy okazję zapoznać się m.in. z danymi dotyczącymi liczby przestępstw popełnianych z wykorzystaniem cudzych dokumentów tożsamości. Rozmiar tego typu przestępstw zaskoczył nas, bowiem w codziennej pracy naszej organizacji stykamy się wprawdzie z tym zjawiskiem, ale jego rzeczywistą skalę poznaliśmy dopiero na podstawie przedstawionych nam analiz.  
Podjęliśmy decyzję o przyłączeniu się do Kampanii, ponieważ uznaliśmy, że edukacja i informacja dotycząca niewątpliwych korzyści wynikających z możliwości zastrzegania dokumentów w Systemie DZ jest niezbędna, a biorąc pod uwagę wzrost liczby  zastrzeganych przez obywateli dokumentów, należy uznać, że dotychczasowa Kampania odniosła bardzo duży sukces.
Przekonał nas także fakt, iż z Systemu korzystają coraz częściej także przedsiębiorcy spoza sektora bankowego. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia Konsumenta. Często jeden dokument wystarczy, aby stać się posiadaczem telefonu komórkowego, wynająć mieszkanie, samochód. Kampania DZ jest prawdziwą kampanią społeczno – edukacyjną, w którą warto i trzeba się zaangażować.”

Longina Lewandowska – Borówka
Rzecznik Prasowy Federacji Konsumentów

 

 

Do Kampanii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE przyłączył się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacje o projekcie są prezentowane w postaci ulotek, plakatów oraz filmów reklamowych w około 375 oddziałach.