Menu

Informacje ogólne

logo.dz.350x

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Należy pamiętać, że wobec liczny prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!

Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Zastrzeganie jest możliwe w bankach (osobiście - w kilkanastu tysiącach placówek w całym kraju oraz telefonicznie - o ile ktoś jest klientem baku, który wdrożył już taką usługę), a także za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (o ile założono je jeszcze przed utratą dokumentów).

Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich prowadzi Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Zobacz film o tym, jak działa system:

Szczegółowe informacje:

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
 • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gdzie i jak zastrzegać?

 • W każdej placówce swojego banku.
 • Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku (aktualna lista).
 • Poprzez konto na www.bik.pl.

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?

Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka żeglarska,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pobytu,

Zastrzegane są także:

 • dowody rejestracyjne,
 • karty płatnicze.

Tygodniowo zastrzeganych jest nawet 4 tys. dokumentów, a liczba ta stale rośnie.

 

Dlaczego należy zastrzegać utracone dokumenty?

Każdego dnia dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.

Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe.

Dokumenty wykorzystywane są m.in. do:

 • wyłudzenia pożyczki,
 • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
 • kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów,
 • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

Trwa Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE:

 

Od roku wspólnie utrudniamy życie przestępcom i utrudniajmy je nadal skutecznie. Pomysł Kampanii to bardzo cenna inicjatywa, a liczby zastrzeganych dokumentów pokazują, że takie działania mają sens i przynoszą wymierne efekty.

Zdarza się, że nawet dziennikarze potrafią czasem dzwonić do mnie i pytać, co mają zrobić w momencie, gdy zagubili dokumenty, kiedy być może ktoś im ukradł dokumenty i od kliku dni nie mogą ich znaleźć. Zawsze wtedy odpowiadam idź do banku i zastrzeż swój dokument. Pieniądze, które miałeś na koncie mogą być stratą niewielką w porównaniu do tego, co może zrobić człowiek, który posługuje się cudzymi dokumentami.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest bardzo potrzebny. Niektórym wydaje się, że w momencie, w którym stracą dokumenty wystarczy przyjść na Policję, albo do urzędu wystawiającego dokument, odebrać zaświadczenie i to wystarczy. Żyją w przekonaniu że są bezpieczni. My chcemy pokazać, jakie problemy związane są z tym, ile trzeba się nachodzić, aby udowodnić instytucjom, które straciły pieniądze nie z własnej winy, że ktoś posłużył się naszymi dokumentami.

Mariusz Sokołowski
Rzecznik Prasowy
Komenda Główna Policji

Warszawa, 23 lipca 2009 r.

Wszystko w imieniu osoby, której dokumentem się posłużono!

Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu dokumenty zostały skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w Banku. Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem!

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz wszystkich banków korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

 

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?

W obronie przed realizacją transakcji oszukańczej, w celu ochrony interesów swoich Klientów, Banki utworzyły elektroniczny system wymiany informacji: System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

To system o bardzo dużym zasięgu działania. Zastrzeżenia przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony, a tym samym powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach w czasie niemal rzeczywistym.

System działa od 1996 roku. W tym czasie kilkaset milionów zł nie wpadło do przysłowiowej „czarnej dziury”. Pieniądze mogłyby być stracone w wyniku prób dokonania transakcji oszukańczych, prania brudnych pieniędzy czy też nieuprawnionego przewłaszczenia środków.

 

Cele i korzyści:

 • pełniejsza ochrona osób, które utraciły dokumenty,
 • możliwość natychmiastowego sprawdzenia i potwierdzenia czy dokument nie został zastrzeżony przez prawowitego właściciela,
 • lepsza ochrona przed wyłudzeniami,
 • ograniczanie ryzyka w prowadzonej działalności,
 • podnoszenie poziomu zaufania i poczucia bezpieczeństwa,
 • wzmacnianie rzetelności w obrocie gospodarczym i cywilnym.

Kampania informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Celem Kampanii jest poszerzenie wiedzy o możliwościach i potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości.

Kampania jest realizowana z udziałem Banków, którym szczególnie zależy na bezpieczeństwie Klientów. Symbolem Kampanii jest "muszla z perłą".

Główne hasła Kampanii:

 • UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? ZASTRZEŻ JE W BANKU!

 • NIE POZWÓL UKRAŚĆ SWOJEJ TOŻSAMOSCI!

 

Sponsorzy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE:
   
alt

millennium.bank.180x
   

 logo.raiffeisen.01.180x47
   


 

Partnerzy Kampanii:


alebank.02.150x

bank.180xeds.180x

nbs.180x

 

Historia:

ZBP był inicjatorem i prekursorem budowy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Pierwsza wersja Systemu powstała w 1997 roku. Rok 1996

 • Brak jednolitego systemu wymiany danych o zastrzeżeniach.
 • Sporządzanie zbiorczych wykazów papierowych na potrzeby współpracy pomiędzy bankami i Pocztą Polską.
 • Wykorzystywanie usług telegraficznych do możliwie szybkiego zastrzegania dokumentów w sieci placówek pocztowych.
 • Związek Banków Polskich inicjuje i rozpoczyna przy współpracy z bankami i KIR S.A. prace nad budową jednolitego systemu informatycznego pozwalającego na wymianę informacji o zastrzeżeniach.

Rok 1997

 • Rozpoczęcie funkcjonowania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (dawna nazwa Systemu to MIG-DZ).
 • Deklaracje uczestnictwa składane do ZBP przez banki zainteresowane wymianą.
 • Podpisanie pierwszych umów regulujących funkcjonowanie Systemu.
 • ZBP zleca KIR S.A. dystrybucję danych przy pomocy systemu SYBIR i sieci 17 BRIR.
 • Transfer danych przy użyciu tradycyjnych nośników informacji.
 • Sesyjna (wymagająca 24 godzin) praca Centralnej Bazy Danych (tryb off-line).

Rok 1998

 • Wprowadzenie nowej wersji narzędziowej systemu oznaczonej symbolem 1.50.
 • ZBP podpisuje porozumienie z KG Policji na wymianę danych o zastrzeżeniach.

Rok 1999

 • Wykorzystanie systemu ELIXIR do dystrybucji danych.
 • ZBP rozpoczyna prace nad zmianą dotychczasowej platformy systemu zmierzające do powstania nowej, elektronicznej wersji narzędziowej Systemu 2.0.

Rok 2000

 • Uruchomienie Systemu DZ w nowej wersji 2.0 (wrzesień).
 • Całkowicie elektroniczna wymiana danych.
 • Serwer Centralnej Bazy Danych w technologii ORACLE.
 • Dostęp poprzez pocztę elektroniczną, repliki bazy, klienta "on-line" oraz interfejs WWW.
 • Połączenie z Systemem w "starej" wersji narzędziowej 1.50.
 • Wdrażanie nowej, elektronicznej wersji Systemu w bankach, które jako pierwsze wykazały gotowość przejścia na nową platformę.

Rok 2001

 • Trwa proces przechodzenia banków ze "starej" wersji Systemu na nową.
 • Rozszerzenie grona uczestników systemu o pierwsze podmioty spoza sektora bankowego - jako pierwsi operatorzy sieci telefonii komórkowej.

Rok 2006

 • ZBP rozpoczyna prace nad nową wersją: System DZ 3.0.

Rok 2007

 • Uruchomiono System DZ 3.0.
 • Rozpoczęto proces przechodzenia banków ze "starej" wersji systemu na nową.
 • Pierwsze Banki zaczynają przyjmować zastrzeżenia także od osób nie będących ich Klientami.

Rok 2008

 • Pełne wdrożenie wersji 3.0 Systemu DZ przez wszystkich uczestników.
 • Systematyczne poszerzanie liczby Banków i innych Uczestników Systemu przyjmujących zastrzeżenia także od osób nie będących ich Klientami.
 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - I etap

Rok 2009

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - II etap
 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - III etap

Rok 2010

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - IV etap

Rok 2011

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - V etap

Rok 2012

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - VI etap

Rok 2013

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - VII etap

Rok 2014

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - VIII etap

Rok 2015

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - IX etap

Rok 2016

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - X etap

Rok 2017

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - XI etap